top of page

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

με το Μοντέλο των Συμπεριεκτικών Πόρων 

The Comprehensive Resource Mode ® (CRM)

Το Μοντέλο των Συμπεριεκτικών Πόρων CRM® είναι ένα νευροβιολογικό μοντέλο θεραπείας, που επιτρέπει την επεξεργασία οποιουδήποτε μεμονωμένου ή συνεχούς τραύματος του παρελθόντος με έναν ασφαλή και επανορθωτικό τρόπο, συνδέοντας το πιο πρωτόγονο κομμάτι ενός ανθρώπου – συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού στελέχους – με το πιο αγνό και υγιές κομμάτι του Εαυτού του.

Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης πολλαπλών στρωμάτων από πόρους δύναμης και υποστήριξης, όπως 1. η πρόσδεση (attachment) με ασφαλείς φιγούρες πρόσδεσης ή ζώα δύναμης, 2. η σύνδεση με τη φύση, 3. η σύνδεση του ιδίου με το σώμα του, 4. δεξιότητες αναπνοής, 5. η παραγωγή ήχων, 6. η ιερή γεωμετρία, 7. οι νέες αλήθειες που αναδύονται, 8. η διαίσθηση και 9. υψηλότερη συνείδηση. Αυτά τα στρώματα λειτουργούν όπως τα πολλαπλά μεγέθη μιας ρώσικης κούκλας που περικλείουν διαδοχικά το μεγαλύτερο το μικρότερο προσφέροντας στρώματα προστασίας για το μικρότερο όλων που είναι στο κέντρο. 

Έχοντας χτίσει όλα αυτά τα προστατευτικά επίπεδα, δίνεται η δυνατότητα στον θεραπευόμενο να επισκεφτεί ξανά την πρότερη εμπειρία με σκοπό να αισθανθεί ξανά πλήρως τον αφόρητο πόνο και όλα τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτό, παραμένοντας όμως πλήρως ασφαλής, παρών στο τώρα και στο σώμα του. Αυτή η ασφάλεια και παρουσία, καθιστά αυτά που του ήταν παλιότερα αφόρητα, τώρα ανεκτά. Βιώνοντας αυτήν την αναντιστοιχία μεταξύ της μνήμης του τραύματος και των ανεκτών πια συναισθημάτων και σωματικών αισθήσεων, επιτυγχάνεται η πλήρης επούλωση των συναισθηματικών, νοητικών και σωματικών συμπτωμάτων που δημιουργήθηκαν από το τραύμα και σπάει ο κύκλος της πυροδότησής του. Η εμπειρία του τραυματικού γεγονότος αφομοιώνεται με νέο διαφορετικό τρόπο και νοηματοδοτείται επαναπροσδιορισμένη προς όφελος του θεραπευόμενου, αφού μέσα από αυτή τη δύσκολη εμπειρία πέτυχε μια δυνατότερη σύνδεση με την αλήθεια του και τον ίδιο τον εαυτό του.

 

Το CRM® καταφέρνει να εντοπίσει και να καθαρίσει στη ρίζα τους τα αφόρητα συναισθήματα που προκάλεσαν αντιδράσεις/άμυνες που οδήγησαν σε συμπτώματα που διαταράσουν τη ζωή, εξαρτήσεις και την έλλειψη ουσιαστικής σύνδεσης με τον εαυτό και τους άλλους. Καθαρίζοντας το νευρικό σύστημα από όλα αυτά τα νευροβιολογικά συντρίμμια, ανοίγει το δρόμο για θετική νευρο-πλαστικότητα και προσωπική ανάπτυξη, είτε αυτη βιώνεται πνευματικά ή αλλιώς, και η οποία μπορεί να πάρει διαφορετική πορεία από την παλιά ιστορία πόνου και πληγής.

Η εργασία με το CRM® είναι δυνατόν να γίνει για ψυχικό τραύμα που προκλήθηκε από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει μεθόδους για την εργασία με διαγενεακό τραύμα έξω από τη σφαίρα της συνειδητής γνώσης του ατόμου. Πρόκειται για μια προσέγγιση με κέντρο την καρδιά, στην οποία το άτομο καθοδηγείται να ξαναθυμηθεί τα κομμάτια του (Re-Member),  αυτό που είναι πραγματικά και να ενσωματώσει τον αληθινό αυθεντικό εαυτό του στην καθημερινή του ζωή.

 

Οι συνεδρίες διαρκούν 75 λεπτά. Λόγω χρήσης διακουστικής μουσικής προτείνεται να χρησιμοποιούνται ακουστικά. 

Το Μοντέλο των Συμπεριεκτικών Πόρων CRM® αναπτύχθηκε από την Lisa Schwarz, M.Ed., ψυχολόγο με πάνω από 28 έτη θεραπευτικής εμπειρίας με άτομα που υπέφεραν από περιπλεγμένο μετατραυματικό στρες και διασχιστικές διαταραχές. 

CRM logo.png
bottom of page